คำถามที่พบบ่อย

การรับประกัน

 1. ทำไมต้องมีการรับประกันภายในประเทศที่ซื้อเท่านั้น?

  เนื่องจากการกำหนดราคาและภาษีอากรในประเทศที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของแคนนอนจะมีการรับประกันเฉพาะในประเทศที่ซื้อเท่านั้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีใบรับประกันจากร้านค้าที่ซื้อและออกโดยบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ โดยมีกำหนดเวลารับประกันเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อไป (ตามเงื่อนไขบัตรรับประกัน ที่นี่)

  หากคุณไม่ได้รับบัตรรับประกันจากร้านค้าที่ซื้อที่ถูกต้องแล้ว การรับประกันจะไม่ครอบคลุม โดยการใช้บริการใดๆ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น


 2. การรับประกันสามารถขยายต่อได้หรือไม่?

  คุณสามารถขยายการรับประกันของคุณ เมื่อลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ จากหน้านี้ ที่นี่

  ***เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมบางตัว เช่น EFS/EFเลนส์, Flash จะได้รับประกันเพิ่มจาก 1 ปี เป็น 2 ปี


 3. ซื้อกล้องมาจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จะครอบคลุมการรับประกันที่ศูนย์แคนนอนประเทศไทยหรือไม่

  หากคุณซื้อกล้องมาจากต่างประเทศ จะไม่ครอบคลุมการรับประกันที่ศูนย์แคนนอนประเทศไทย แต่คุณสามารถนำกล้องเข้ามารับบริการได้ ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น โดยจะแจ้งให้คุณทราบก่อนดำเนินงานซ่อม (หากปฏิเสธงานซ่อมจะไม่เสียค่าใช้จ่าย)


 4. การรับประกันจะครอบคลุมอะไรบ้าง

  คุณสามารถดูเงื่อนไขการรับประกันโดยการคลิก ที่นี่


 5. ซื้อผลิตภัณฑ์แคนนอนแล้วจะลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้อย่างไร

  คุณสามารถขยายการรับประกันของคุณ เมื่อลงทะเบียนทาง ที่นี่


 6. ต้องการซื้อการรับประกันกล้องและเลนส์เพิ่ม สามารถซื้อได้อย่างไร

  กล้องจะมีการรับประกัน 1 ปีหลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น ส่วนเลนส์, แฟลซ, แบตเตอรี่กริป (รุ่นที่มีบัตรรับประกัน) จะเพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เมื่อลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ ภายใน 3 เดือนหลังจากซื้อสินค้า  บริการหลังจากนั้นยังไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้


 7. เมื่อลงทะเบียนรับประกันแล้วทำไมระยะเวลารับประกันไม่ขึ้นเป็น 2 ปี

  สำหรับสินค้าประเภทกล้องทางบริษัทฯจะรับประกัน 1 ปี แม้จะลงทะเบียนทางหน้าเว็ปไซต์แล้วก็ตาม สำหรับสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม เช่น เลนส์ แฟรช หรือแบตเตอรี่กริป(ที่มีใบรับประกันศูนย์) ทางบริษัทฯจะเพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เมื่อลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ ภายใน 3 เดือนหลังจากซื้อสินค้าเท่านั้นไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ โปรดส่งอีเมลหาเรา