กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1. บัตรรับประกันสินค้าแคนนอน
  2. ใบเสร็จรับเงิน
  3. ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของสินค้า ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, วันที่ซื้อสินค้า
เชิญลงทะเบียนรับประกันสินค้าของคุณ และ ได้รับอายุการรับประกันของสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี เมื่อลงทะเบียนเลนส์ แฟลช แบตเตอร์รี่กริป ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (เฉพาะที่มีบัตรรับประกัน) และกล้องส่องทางไกลคลิกดูรายละเอียด
ส่งเอกสารเพื่อรับของสมนาคุณ

  •  
  •    
เงื่อนไขการรับประกัน                 คลิกดูรายละเอียด