ข้อความ :

กาลเวลา

 

ผู้ส่ง : นายอุดมทรัพย์ นาดี

กล้องที่ใช้ : canon 50 d

วันที่ส่ง : 21/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 20/10/2011

Vote : 11
 

กินขนมมั้ย

 

ผู้ส่ง : เชิดชัย ศรีอักษร

กล้องที่ใช้ : EOS 1000D

วันที่ส่ง : 21/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 20/10/2011

Vote : 180
 

บัวงามเบ่งบานในใจคุณ

 

ผู้ส่ง : นางสาวสุกัญญา คงสุขชีพ

กล้องที่ใช้ : canon powershot sx30is

วันที่ส่ง : 21/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 20/10/2011

Vote : 194
 

พระอาทิตย์ขึ้น

 

ผู้ส่ง : นายกูเซาฟาน กูนิ

กล้องที่ใช้ : 550D

วันที่ส่ง : 21/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 20/10/2011

Vote : 65
 

ผีหลอก กลางวันแสกๆ

 

ผู้ส่ง : ศศิวิมล เกษมุติ

กล้องที่ใช้ : EOS 550D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 5
 

สิ่งเล็กเล็กที่สร้างความมหั...

 

ผู้ส่ง : นางสาวศิริลาวัณย์ บุรมรา

กล้องที่ใช้ : Canon450D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 19
 

ริมทางสนามหลวง

 

ผู้ส่ง : ปณต อนันต์สกุลวัฒน์

กล้องที่ใช้ : Canon 7D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 5042
 

ครอบครัวกระรอก

 

ผู้ส่ง : นิรัต กาญจนาคพันธุ์

กล้องที่ใช้ : Canon 60D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 20
 

เรียนหนักพักก่อน

 

ผู้ส่ง : นายโอภาส เหลากลม

กล้องที่ใช้ : EOS 450D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 20
 

บินไปข้างหน้า

 

ผู้ส่ง : ธีรัช กาญจนาคพันธุ์

กล้องที่ใช้ : Canon 60D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 4
 

ลุูกบอลยิ้ม

 

ผู้ส่ง : ชวิศ เพ็ชรไชย

กล้องที่ใช้ : Canon 550D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 68
 

composition

 

ผู้ส่ง : อัมรัน แมหะ

กล้องที่ใช้ : canon 450 D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 12
 

ยิ้มปากกว้าง

 

ผู้ส่ง : ประภาส นุ้ยด้วง

กล้องที่ใช้ : EOS 450D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 8
 

ม้าวันวาน

 

ผู้ส่ง : อนุวัต พิชาดุลย์

กล้องที่ใช้ : 40D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 1
 

ทุ่งนากับดินเเดง

 

ผู้ส่ง : นาย ศราวุธ ภูศรีดิน

กล้องที่ใช้ : 300D+18-55is

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 3
 

อ้อมกอดพ่อ

 

ผู้ส่ง : นายธิติ พึ่งเพียร

กล้องที่ใช้ : Canon EOS 550D

วันที่ส่ง : 20/09/2011

โหวตได้ถึงวันที่ : 19/10/2011

Vote : 2
  
 
Copyright © 2011 Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved