First Touch On Tour


สัมผัสตัวจริงและทดลองใช้ EOS RP | EOS R
EOS RP - First Touch on Tour - TCDC เชียงใหม่ 10 มี.ค. - 15.00-17.00
10 มีนาคม 2562
เชียงใหม่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC)
EOS RP - First Touch on Tour - สามพันโบก จ.อุบลราชธานี - 10 มี.ค. - 9.30-19.00
10 มีนาคม 2562
อุบลราชธานี
สามพันโบก
EOS RP - First Touch on Tour - ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี - 16 มี.ค. - 5.00-17.00
16 มีนาคม 2562
อุดรธานี
ทะเลบัวแดง
EOS RP - First Touch on Tour - นวัตวิถีชุมชนผ้าไหม จ.ขอนแก่น - 17 มี.ค. - 9.00-18.00
17 มีนาคม 2562
ขอนแก่น
นวัตวิถีชุมชนผ้าไหมโบราณ
EOS RP - First Touch on Tour - จ.พิษณุโลก - 17 มี.ค. - 10.00-14.30
17 มีนาคม 2562
พิษณุโลก
The Zense Hotel Pitsanulok
EOS RP - First Touch on Tour - อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ จ.จันทบุรี - 30-31 มี.ค. - 2 วัน 1 คืน
30 มีนาคม 2562
จันทบุรี
อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
EOS RP - First Touch on Tour - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 9-10 มี.ค. - 2 วัน 1 คืน
09 มีนาคม 2562
เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
EOS RP - First Touch on Tour - กทม. 28 ก.พ. - 9:00-12:00
28 กุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพมหานคร
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - สำนักงานใหญ่
EOS RP - First Touch on Tour - กทม. 28 ก.พ. - 13:00-16:00
28 กุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพมหานคร
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - สำนักงานใหญ่
Copyright 2016 Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd.