คอร์สประจำเดือน <   สิงหาคม 2561   >
Canon Software เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งภาพจากซอร์ฟแวร์ของ Canon
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
23 สิงหาคม 2561

Flash Basic เรียนรู้เทคนิคการใช้แสงแฟลชเบื้องต้น
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
22 สิงหาคม 2561

EOS End User เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้อง EOS ของ Canon
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
21 สิงหาคม 2561

กล้อง EOS M Series End User Training 2560
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
09 สิงหาคม 2561

Compact 2 เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้อง Powershot G series , SX Series หรือกล้อง Compact ที่มีโหมด M
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
08 สิงหาคม 2561

Compact 1. เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้อง IXUS , Powershot N series , Powershot A series
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
07 สิงหาคม 2561

คอร์สออนไลน์
Copyright 2016 Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd.