[Pre-Order] Battery Charger LC-E19

฿13,000.00

ตัวชาร์จแบตเตอรี่แคนนอน

ใช้สำหรับแบตเตอรี่รุ่น LP-E19

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Battery Charger LC-E19
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Battery Charger LC-E19

Battery Charger LC-E19

Battery charger for LP-E19 battery pack. Two batteries can be attached, and support Battery Calibration.

* Not compatible with the Car Battery Cable CB-570.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก