[Pre-Order] ET-77 (RF85 f2 Macro IS)

฿1,500.00

เลนส์ฮู้ด ET-77 ใช้สำหรับ เลนส์ RF 85 mm F2 Macro IS STM ช่วงในการป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโกลส และแสงแฟร์ และยังช่วยป้องกันหน้าเลนส์จากรอยขีดข่วนได้

สินค้า Pre order : รอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] ET-77 (RF85 f2 Macro IS)