[Pre-Order] IFC-150U II USB 3

฿1,300.00

Cable for EOS Digital Cameras

สำหรับกล้อง EOS 1Dx Mark II / EOS 5D Mark IV / EOS 5D Mark III / EOS 5DsR / EOS 5Ds / EOS 7D Mark II

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] IFC-150U II USB 3
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] IFC-150U II USB 3

Interface Cable IFC-150U II

The IFC-150U II interface cable lets you transfer pictures and video from your camera to your computer. Plugs into the USB port on your PC or Mac. See compatibility tab for compatible models.

USB3.0 Micro-B(M) to USB A (M) ความยาว 1.5 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก