IFC-500U II USB 3

฿1,600.00

Cable for EOS Digital Cameras

สำหรับกล้อง EOS 1Dx Mark II / EOS 5D Mark IV / EOS 5D Mark III / EOS 5DsR / EOS 5Ds / EOS 7D Mark II

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า IFC-500U II USB 3
รายละเอียดสินค้า IFC-500U II USB 3

Interface Cable IFC-500U II

The Canon IFC-500U II USB 3.0 Interface Cable for EOS 7D Mark II DSLR Camera lets you transfer pictures and video from your camera to your computer. Plugs into the USB port on your PC or Mac. 

USB3.0 Micro-B(M) to USB A (M) ความยาว 4.7 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก