ดูตะกร้าสินค้า
จำนวนสินค้า : 0 รายการ
จำนวนเงิน : 0.00 บาท
ไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกรุ่นสินค้าที่ท่านต้องการ โดยคลิกที่เมนู “สินค้า” ด้านบน แล้วเลือกประเภทสินค้า หรือ คลิกเลือก "ประเภทสินค้า" ทางด้านซ้ายมือ  หรือ เลือกรุ่นสินค้าที่อยู่ในหน้าแรก

 

 

2. ในหน้ารุ่นสินค้าที่ท่านต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามที่ท่านต้องการใช้งานในช่อง "สินค้าที่ใช้ร่วมกัน" จากนั้น เลือกจำนวนที่ต้องการ คลิก “เพิ่มในตะกร้าสินค้า” 

 

 

3. ขั้นตอนที่ 1 ตะกร้าสินค้า 

ตรวจสอบจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อในช่อง Qty หากท่านมีคูปองรับส่วนลด โปรดกรอกรหัสลงในช่อง "กรอกรหัสเพื่อรับส่วนลด"

ตรวจสอบราคาสินค้าทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้น คลิก “ขั้นตอนถัดไป” หรือ หากต้องการซื้อสินค้าเพิ่ม คลิก “กลับไปซื้อเพิ่ม”

โดยรายการสินค้าและจำนวนเงินทั้งหมดจะถูกสรุปอยู่ในกรอบสีชมพูทางซ้ายมือ

 

 

 

4. ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ล็อกอิน โปรดกรอก Username และ Password ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ในช่อง "ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก" จากนั้น คลิก “ล็อกอิน”

 

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่อง "สมัครสมาชิกใหม่" จากนั้น คลิก “บันทึก” ระบบทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 

 

 ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน โปรดคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น กรอกอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ระบบจะทำการส่ง Username และ Password ไปที่อีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้

 

 

  

5. ขั้นตอนที่ 2 ที่อยู่ในการจัดส่ง

ตรวจสอบข้อมูลผู้สั่งซื้อ โดยระบบจะแสดงที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ก และกรอกข้อมูลในการจัดส่ง ในกรณีที่ใช้ที่อยู่เดียวกัน คลิกปุ่ม “ใช้ข้อมูลเดียวกับที่อยู่ผู้สั่งซื้อ” จากนั้น คลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขรายการก่อนหน้านี้

 

 

 

 6. ขั้นตอนที่ 3 วิธีการชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี ได้แก่

- บัตรเครดิต ระบบรองรับบัตรเครดิตทั้ง VISA และ MasterCard ของทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการชำระค่าสินค้าของท่านได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่านทำการชำระเงินเรียบร้อย

- โอนเงิน ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชีของธนาคร 5 แห่งตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการชำระค่าสินค้าของท่านได้ภายใน 1 วันทำการ หลังจากท่านทำการชำระเงินเรียบร้อย

จากนั้น คลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขรายการก่อนหน้านี้

 

 

7. ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการสั่งซื้อ

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดอีกครั้ง ท่านสามารถทำการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนได้โดยคลิกที่คำว่า “แก้ไข”

เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขรายการก่อนหน้านี้

จากนั้น ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อจากระบบ

 

 

8. ในกรณีที่ท่านเลือกชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงิน คำสั่งซื้อของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันคำสั่งซื้อของท่านอีกครั้ง ท่านสามารถชำระ่ค่าสินค้าได้โดยการโอนเงินไปยังธนาคารตามที่ระบุในหน้านี้หรือในอีเมล์

 ในขั้นตอนนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งสั่งซื้อ หากท่านต้องการพิมพ์รายละเอียดคำสั่งซื้อ คลิกปุ่ม “พิมพ์รายละเอียด” 

 

 

 

ท่านสามารถดูคำสั่งซื้อย้อนหลัง คลิกที่ปุ่ม “กลับไปหน้ารายการ” ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของคำสั่งซื้ออื่นๆ โดยคลิกที่เลขที่คำสั่งซื้อที่ท่านต้องการ 

 

 

 

เมื่อท่านชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "แจ้งการโอนเงิน" ในหน้าแรก หรือ คลิกจากอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของคำสั่งซื้อนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ในหน้านี้ ท่านต้องกรอกชื่อธนาคารที่โอนมาให้บริษัทฯ หมายเลขบัญชีของท่าน วันที่โอนและรหัสป้องการสแปม จากนั้น คลิก "ส่ง" เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดโอนเงินตามที่ท่านแจ้งมา

 

 

9. ในกรณีท่านเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์  โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อกับ KPayment Gateway โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถชำระเงินผ่านระบบได้ทันที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 Payment Detail

กรอกรายละเอียดบัตรให้ถูกต้อง ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น คลิกปุ่ม “Pay Now” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “Cancel” หากต้องการยกเลิก

 

 

ขั้นตอนที่ 2 Payment Confirmation

ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้น คลิกปุ่ม “Continue” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “Cancel” หากต้องการยกเลิก

 

 

จากนั้น ระบบจะให้ท่านกรอกรหัส Secure Code อีกครั้งเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรเครดิต โปรดกรอกรหัส Secure Code ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำรายการต่อ หรือ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิก 

หมายเหตุ : รูปแบบและเงื่อนไขขึ่นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต หากท่านลืมรหัสหรือพบปัญหาในขั้นตอนนี้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

 

 

ขั้นตอนที่ 3 Payment Result

ระบบแจ้งสถานะการชำระเงิน หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “Your Payment is Successful” จากนั้น คลิกปุ่ม “Go back to merchant website” เพื่อกลับสู่หน้าหลักของ Canon eStore

 

 

 

10. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าจากท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 5 – 7 วันทำการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ" โดยท่านจะต้องกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อและอีเมล์

หรือ คลิกที่ชื่อของท่านในกรอบสีชมพูด้านซ้ายมือ เลือก "รายการคำสั่งซื้อ" 

 

 

 

11. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เมื่อคลิกที่ชื่อของท่านในกรอบสีชมพูด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่กรอกไว้เมื่อลงทะเบียน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามทีต้องการ จากนั้น กด "บันทึก"

 

หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่น ข่าวสาร วิธีการใช้งาน ติดต่อเรา