ดูตะกร้าสินค้า
จำนวนสินค้า : 0 รายการ
จำนวนเงิน : 0.00 บาท
ไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

นโยบายการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับคืนสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทุกรายการ  

 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากการสั่งซื้อ  ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

-  กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน  7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

-  สำหรับสินค้าในหมวดหมึกพิมพ์และโทนเนอร์ (Ink / Toner) กรณีที่เป็นมีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้  ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ   โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสภาพสินค้าก่อนรับคืนสินค้า 

 

-  สำหรับสินค้าในหมวดหมึกพิมพ์และโทนเนอร์ (Ink / Toner) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า  หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)  ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนภายใน 7 วันทำการ   นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

 

-  สำหรับสินค้าในหมวดกระดาษ พิมพ์ภาพ (Photo Paper) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ผิดรายการ

 

- หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาที่ 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด   

เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  

ระบุหน้าซองว่า “เปลี่ยนสินค้าจาก Canon eStore” โดยสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพหีบห่อเดิม พร้อมส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงิน  และส่งถึงบริษัทฯภายใน 15 วัน (นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า)

 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ eStore โทร. 0-2344-9999 ต่อ 3312, 3314 หรือ อีเมล์ estore@cmt.canon.co.th 

 

 

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน แต่หากได้ชำระเงินและสินค้าถูกทำการส่งออกไปแล้ว  ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นได้

 

โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ eStore โทร. 0-2344-9999 ต่อ 3312, 3314 หรือ อีเมล์ estore@cmt.canon.co.th ในวันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ (ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ) เวลา 08:30 – 16:30 น.   

 

หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่น ข่าวสาร วิธีการใช้งาน ติดต่อเรา