Canon PP-208 A3 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2

฿465.45
รายละเอียดสินค้า Canon PP-208 A3 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2
รายละเอียดสินค้า Canon PP-208 A3 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2
กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน
Specifications of Canon PP-208 A3 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2
ขนาดกระดาษ A3