SELPHY SQUARE QX10 (Black) Bundle Pack

฿6,277.00

SELPHY SQUARE QX10 + XS-20L(จำนวน 3 กล่อง)

ซื้อปริ้นเตอร์ Selphy SQUARE QX10 พร้อมกับกระดาษและหมึกสำหรับพิมพ์ 3 กล่องได้ในราคาพิเศษเพียง 5,990 บาท จากปกติ 6,277 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1-31 สิงหาคม 2564

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า SELPHY SQUARE QX10 (Black) Bundle Pack
รายละเอียดสินค้า SELPHY SQUARE QX10 (Black) Bundle Pack

ดิลพิเศษ สินค้าจัดเช็ต

เครื่องพิมพ์ภาพขนาดเล็ก รุ่น SELPHY SQUARE QX10 จำหน่ายพร้อมกระดาษและหมึกสำหรับพิมพ์ รุ่น XS-20L จำนวน 3 กล่อง