สมัครสมาชิก | Sign up

แคนนอนขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่ะ หากท่านคลิกสมัครสมาชิก หมายถึง การยอมรับใน เงื่อนไขการรับประกัน และ นโยบายการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

Thank you for purchasing Canon products. When you click "Sign Up" below to start Online Warranty Registration process, this indicates that you agree on our "Warranty Terms & Conditions" and "Privacy Policy".

ตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกัน | Check your warranty status

กรุณากรอก Serial Number ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถดูได้จากบัตร รับประกัน บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบนฉลากของผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาพิจารณาการรับประกันใช้เวลา 15 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน