[Pre-Order] Lens Cap E-49

฿230.00

ใช้ป้องกันหน้าเลนส์และฝุ่น

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Lens Cap E-49
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Lens Cap E-49

Lens Cap E-49

- ใช้สำหรับเลนส์หน้า 49มม.
- ใช้ปิดหน้าเลนส์
- ป้องกันหน้าเลนส์จากการกระแทก ขูด ขีด
- Protects Lens When Not In Use
- Center-Squeeze Snap-On Style
- Canon Name on Front
- Spare or Replacement Item
- ใช้สำหรับเลนส์ EF-M15-45mm
- ใช้สำหรับเลนส์ EF50mm F1.8 STM