โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ eStore โทร. 0-2344-9999 ต่อ 3310, 3312, 3314 หรือ อีเมล์ estore@cmt.canon.co.th
ในวันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ) เวลา 08:30 – 16:30 น.
จัดส่งทั่วประเทศ ภายใน 5 วันทำการ ยกเว้นพื้นที่เกาะและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (http://www.nimexpress.com/web/p/tracking)