รายละเอียดโปรโมชั่น

PIXMA G series Business คุ้มยกแกงค์ กับแท็งก์แท้ ต้นทุนต่ำ พิมพ์เยอะสะใจ โดนใจทุกธุรกิจ

 • เมื่อซื้อ PIXMA GM2070  ราคาพิเศษ 5,990 บาท จากราคาปกติ 6,490 บาท รับฟรี!! หมึก GI-70 BK 1 ขวด มูลค่า 317 บาท คลิกเพื่อซื้อสินค้า
  เมื่อซื้อ PIXMA G5070  ราคาพิเศษ 5,990 บาท จากราคาปกติ 6,990 บาท รับฟรี!! หมึก GI-70 BK C M Y จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,268 บาท คลิกเพื่อซื้อสินค้า
  หมายเหตุ : รุ่น PIXMA G6070 ที่ซื้อในเว็บ e-Store ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กันยายน พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น
  ของแถมสามารถรับได้ทันทีที่ร้านค้าที่ซื้อ ในส่วนของช่องทาง online ของแถมจะส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ซื้อ
  โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อพรินเตอร์ Canon PIXMA ตามรุ่น/ราคา และร้านค้าร่วมรายการที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น เท่านั้น
  กำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่าราคาแนะนำขายที่ระบุเท่านั้น
  หากราคาที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่ำกว่าราคาที่กำหนด ขอสงวนสิทธ์ในการเคลมโปรโมชั่น
  ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ของรางวัล
  หากพบว่าลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย หรือไลน์ @PIXMATHAILAND
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เมื่อซื้อ PIXMA G1010 ราคาปกติ 3,290 บาท รับฟรี!! หมึก GI-790 BK 1 ขวด มูลค่า 317 บาท คลิกเพื่อซื้อสินค้า
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กันยายน พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น
  Promotion แบบ redemption ลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line : @PIXMATHAILAND (กดลงทะเบียนแลกรับของแถมที่แถบเมนูด้านล่าง) เท่านั้น
  กำหนดราคาสินค้า G1010 ราคา 3,290 บาทเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วม promotion ได้
  หากราคาที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่ำกว่าราคาที่กำหนด ขอสงวนสิทธ์ในการเคลมโปรโมชั่น
  สงวนสิทธิ์ในการร่วมโปรโมชั่นไม่เกิน 1 เครื่องต่อ 1 ใบกำกับภาษี และ 1 บัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์หลังจากตรวจสอบการลงทะเบียนทางไลน์หรือเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การลงทะเบียนของลูกค้าครบถ้วนและถูกต้อง
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ของรางวัล
  หากพบว่าลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย หรือไลน์ @PIXMATHAILAND
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หลักฐานการซื้อสินค้าที่ใช้ประกอบการรับของรางวัล :
  1. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ซึ่งระบุวันที่ซื้อสินค้าแต่ละประเภทภายในช่วงระยะเวลาที่มีโปรโมชั่น (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบิลเขียนมือ และใบเสร็จรับเงินที่ไม่มี VAT ทุกกรณี)*
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นลูกค้านิติบุคคล)
  3. บัตรรับประกันสินค้า ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
  *ชื่อในใบกำกับภาษีและสำเนาบัตรประชาชนจะต้องตรงกัน เท่านั้น
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม :
  1. ชำระเงินค่าสินค้าของแคนนอน ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางการขายที่กำหนด
  2. รอสินค้าพร้อมใบเสร็จจัดส่งภายใน 7 วัน
  3. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line : @PIXMATHAILAND (กดลงทะเบียนแลกรับของแถมที่แถบเมนูด้านล่าง)
  4. หรือ Link : https://bit.ly/3gduCJz หรือสแกน QR Code
     
  5. กรอกข้อมูลลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการซื้อสินค้าตามที่ระบุในลิงก์ให้ครบถ้วน
  6. รอรับของแถมภายใน 3 วันทำการ