รายละเอียดโปรโมชั่น

Canon eStore Promotion (December 2019)

ช้อปยังไงก็คุ้ม

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น

  • ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดพกพา SELPHY CP1300 (ในราคาปกติ) รับฟรี! ชุดหมึกพร้อมกระดาษสำหรับพิมพ์ RP-108 1 กล่อง มูลค่า 999 บาท
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น

  • ซื้อชุดหมึกพร้อมกระดาษสำหรับพิมพ์ RP-108 (ในราคาปกติ) ซื้อ 4 กล่อง รับฟรีทันทีเพิ่มอีก 1 กล่อง
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า