รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรดีๆ มีที่ CanoneStore 

Promotion 1 :สินค้าราคาพิเศษ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

 


Promotion 2 :หมึกซื้อเป็นชุด/เป็นคู่ถูกกว่า

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน 2564 - 31 มิถุนายน 2564