ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ชิ้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

 
เนื้อหาในส่วนนี้
 

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

มีผลบังคับใช้ มีนาคม 2552

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์แคนนอน”) ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุเพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“แคนนอน”) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์แคนนอนย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย ดังนั้นท่านจึงควรเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์แคนนอน

เว็บไซต์แคนนอนและเว็บไซต์อื่นๆที่สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้นั้น เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำและดูแลโดยบริษัทในเครือแคนนอนและ/หรือบริษัทสาขาของแคนนอน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆผ่านเว็บไซต์แคนนอน ท่านต้องยอมรับและเข้าใจว่าเว็บไซต์อื่นๆอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับเว็บไซต์นั้นๆโดยเฉพาะ

การบริการทางการสื่อสาร

การบริการทางการสื่อสารหมายถึงการบริการอีเมล์ บริการบัตรอวยพร อัลบั้มรูป และ/หรือการอำนวยความสะดวกทางการสื่อสารอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เมื่อท่านใช้บริการทางการสื่อสารเพื่อเสนอข้อเสนอแนะ ส่งหรือรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่เหมาะสม ย่อมหมายถึงท่านยอมรับในการบริการทางการสื่อสาร ซึ่งท่านจะไม่

 • ใช้การบริการทางการสื่อสารเพื่อชี้นำ และ/หรือเผยแพร่การสำรวจ การประกวดแข่งขัน pyramid schemes จดหมายลูกโซ่ อีเมล์ขยะ สแปมมิ่ง (spamming) การส่งข้อความซ้ำหรือการส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ
 • หมิ่นประมาท ให้ร้าย หลอกลวง ก่อกวน ข่มขู่หรือพฤติกรรมอื่นๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล) และอื่นๆ
 • ประกาศ โพส อัพโหลด เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่ไม่เหมาะสม ลบหลู่สิ่งที่เคารพศักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อัพโหลดหรือเผยแพร่ไฟล์ข้อมูลที่บรรจุรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟท์แวร์หรืออื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดในกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิสาธารณะ) ยกเว้นท่านจะมีสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิควบคุม หรือได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้
 • ใช้ข้อมูลต่างๆรวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่ายที่เราจัดให้ผ่านทางบริการต่างๆในเจตนาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร ความลับทางธุรกิจ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ผิดกฎหมาย ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมอื่นๆที่เป็นอันตราย
 • ขัดต่อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ
 • สร้างข้อมูลบุคคลปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่นๆ

แคนนอนไม่จำเป็นต้องตรวจตรา ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูลที่ปรากฏในการบริการการสื่อสาร ดังนั้นแคนนอนขอปฏิเสธการรับผิดและการรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการบริการการสื่อสาร และการกระทำใดๆจากการใช้การบริการการสื่อสารของท่าน โดยแคนนอนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ถูกโพส การแก้ไข ปฏิเสธการโพส ลบข้อมูล หรือระงับการใช้การบริการการสื่อสารในบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านนั้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแคนนอนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

แคนนอนของสงวนสิทธิในการเปิดเผลข้อมูลหากเห็นว่ามีความจำเป็นในเชิงของกฎหมาย กฎข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอของรัฐบาล

ข้อมูลที่อัพโหลดสำหรับการบริการการสื่อสารอาจมีการจำกัดการใช้งาน การโพส การทำซ้ำ และ/หรือการเผยแพร่ ซึ่งท่านต้องยอมรับในข้อจำกัดที่กำหนดไว้เมื่อท่านดาวน์โหลดข้อมูล

ความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์แคนนอน รวมถึงรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟท์แวร์ ข้อความเสียงหรือวีดีโอ (“เนื้อหา”) ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของแคนนอนทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนนอน หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า ท่านสามารถชมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยท่านต้องรักษาลิขสิทธิ์และเอาใจใส่ถึงความเป็นเจ้าของดังที่ได้ระบุในเนื้อหานี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือทำซ้ำ นำเสนอสู่สาธารณชน เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นหรือในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าแคนนอน โลโก้ สัญลักษณ์ของการให้บริการต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์แคนนอนรวมถึงเครื่องหมายทางการค้า โลโก้ และสัญลักษณ์ต่างๆที่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน อิงค์ (Canon INC.) เครื่องหมายที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แคนนอน สิงคโปร์ (Canon Singapore Pte Ltd) และแคนนอน อิงค์ (Canon Inc.) เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า สัญลักษณ์ของการให้บริการต่างๆ ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ระบุมาข้างต้นทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์ของการให้บริการ ชื่อทางการค้าและชื่อสินค้าเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแคนนอนหรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การใช้ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์ (“ซอฟท์แวร์”) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แคนนอนล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากแคนนอนทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำซอฟท์แวร์โดยเด็ดขาด เว้นแต่การทำซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำนั้นจะได้รับการอนุญาตเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรแนบไปพร้อมกับซอฟท์แวร์นั้นๆ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงซอฟท์แวร์โดยเด็ดขาด การใช้ซอฟท์แวร์ต้องใช้อยู่ในสัญญาที่แนบไปพร้อมกับซอฟท์แวร์เท่านั้น ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆหากไม่ได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอฟท์แวร์

นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ซอฟท์แวร์จะได้รับการรับประกันหากท่านใช้งานตามข้อตกลงที่ระบุในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอทฟ์แวร์เท่านั้น นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุในใบอนุญาตนั้น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขาและผู้ได้รับอนุญาตจากแคนนอนไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันในเงื่อนไขและการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ รวมถึงการรับประกันทุกอย่างตามที่ระบุไว้ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ชื่อและการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย

การสื่อสารและการนำเสนอ

การสื่อสารของผู้ใช้งาน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหมายตามที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลแล้วนั้น ข้อความหรือข้อมูลอื่นๆหรือการสื่อสารอื่นๆที่คุณส่งหรือโพสที่เว็บไซต์แคนนอนจะไม่ถือเป็นความลับหรือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล (การสื่อสาร) และย่อมไม่ก่อให้เกิดพันธะหรือข้อผูกพันใดๆอันเกิดจากการสื่อสารนั้น แคนนอนขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด โพส ประกาศ คัดลอก เปิดเผย แจกจ่าย รวบรวมและอื่นๆ รวมถึงใช้การสื่อสาร รูปภาพ เสียง ข้อความและสิ่งอื่นๆในการสื่อสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในทุกประเภทสื่อทั่วโลก นอกจากนี้แคนนอนยังสามารถใช้ความคิด ความเห็น วิธีการหรือเทคนิคต่างๆของท่านที่อยู่ในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต สินค้าทางการตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือชดใช้ใดๆให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตามท่านต้องยอมรับและเข้าใจว่าแคนนอนไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆในการใช้ความคิดหรือข้อมูลต่างๆในการสื่อสารและท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากการใช้งานนั้นได้ ท่านไม่สามารถโพส หรือส่งข้อความถึงหรือจากเว็บไซต์แคนนอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท กล่าวโทษหรือให้ร้าย ลามกอนาจาร หรือข้อมูลอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย

การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น การสื่อสารใดๆที่ท่านส่งถึงเว็บไซต์แคนนอนอาจถูกอ่านหรือถูกสกัดโดยผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่เกิดข้อผูกมัดหรือพันธะให้แคนนอนต้องรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการส่งการสื่อสารถึงแคนนอนของท่าน

การนำเสนอของผู้ใช้งาน

แคนนอนไม่จำเป็นต้องยอมรับและพิจารณาความคิด ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆรวมถึงความคิดแคมเปญโฆษณาใหม่ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าหรือเทคโนโลยี กระบวนการใดๆจากประชาชนทั่วไป (“การนำเสนอ”)เราจึงไม่สนับสนุนให้ท่านส่งการนำเสนอใดๆในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์แคนนอนหรืออื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันบริษัทแม่และบริษัทสาขาและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งในกรณีที่สินค้าแคนนอน หรือกลยุทธิ์ทางการตลาดอาจคล้ายคลึงกับแนวความคิดที่ได้ท่านนำเสนอมายังแคนนอน แคนนอนไม่ร้องขอการนำเสนอหรือตกลงยอมรับข้อมูลอันเป็นความลับจากผู้อื่นหรือบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในเครือของแคนนอน เรายอมรับความคิดจากสาธารณะหากมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยหรือเป็นข้อมูลสาธารณะหากไม่มีการจดสิทธิบัตรเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากท่านส่งการนำเสนอใดๆที่ไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้องหรือไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะจะถือเป็นทรัพย์สินของแคนนอนโดยทันที และแคนนอนมีสิทธิโดยชอบธรรมในชื่อหรือผลพลอยได้อันพึงมีที่จะเกิดจากการนำเสนอนั้นๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม แคนนอนสามารถนำแนวความคิด, ความเห็น, ความคิดสร้างสรรค์, วิธีการ, หรือข้อมูลเทคนิคที่ได้บรรจุอยู่ในการนำเสนอไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ไปใช้ได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยปราศจากการชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่ท่าน(รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการพัฒนา, การผลิต, และผลิตทางการตลาดในการใช้ข้อมูลนั้น) แคนนอนไม่ต้องรับผิดในกรณีใช้ หรือเปิดเผยการนำเสนอเช่นว่านั้น หรือนำเสนอหรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกับการนำเสนอของท่านในกิจกรรมต่างๆของแคนนอนในอนาคต หากท่านไม่มั่นใจในความหมายหรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ กรุณาปรึกษาทนายความของท่าน

ลิงค์เชื่อมโยง

แคนนอนเว็บไซต์อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกและข้อมูลเพิ่มเติมของท่าน หากท่านเข้าเยี่ยมชมลิงค์เชื่อมโยงนั้น ท่านจะออกจากเว็บไซต์แคนนอน แคนนอนไม่มีสิทธิควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของเว็บเหล่านั้นอาจแตกต่างจากเว็บไซต์แคนนอน เราไม่จำเป็นต้องรับรองหรือเป็นตัวแทนให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายส่วนบุคคลของแคนนอนไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ท่านจึงควรศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทต่างๆก่อนแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การประกวด การแข่งขันและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

เว็บไซต์แคนนอนอาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประกวด การแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ(กิจกรรม) ที่มีการมอบรางวัลหรือต้องการให้ท่านแจ้งข้อมูลต่างๆของท่าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายส่วนบุคคลของแคนนอน

กฎข้อบังคับสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องอยู่ในคำแนะนำและการดูแลของผู้ปกครองก่อนที่ท่าน

 • ส่งอีเมล์หาเว็บไซต์แคนนอนหรือร้องขอให้เราส่งอีเมล์ให้ท่าน
 • ส่งข้อมูลต่างๆให้เรา
 • เข้าร่วมการประกวด การแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีการมอบรางวัล

การจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ

สินค้าและบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์แคนนอนนี้อาจมีหรือไม่มีจัดจำหน่ายหรือให้บริการภายในประเทศของท่านหรือในท้องถิ่น การอ้างอิงถึงสินค้าและบริการดังกล่าวในเว็บไซต์แคนนอนมิได้หมายความ มีความหมายโดยนัยหรือรับประกันว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆจะต้องมีจัดจำหน่ายหรือให้บริการทุกเมื่อในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของแคนนอนรวมถึงการจัดจำหน่ายและการให้บริการ รูปร่างลักษณะ ราคาและข้อมูลจำเพาะอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่การแสดงถึง การรับประกันหรือสัญญาผูกพันใดของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการต่างๆ แคนนอนจึงขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆในการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การแสดงความคิดเห็นหรือความหมายโดยนัยที่เกี่ยวเนื่องจากความถูกต้องเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

การสละข้อเรียกร้อง

การใช้และการเรียกดูข้อมูลของเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ทั้งนี้ได้มีการให้บริการเว็บไซต์แคนนอน (รวมถึงเนื้อหาหรือฟังก์ชั่นทั้งหมดในเว็บไซต์หรือเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์แคนนอน) ตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น” ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย แคนนอนไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้น (1) ในความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (2) เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานนนี้ ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่อาจแพร่ไวรัส เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านหรือทรัพย์สินอื่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เรียกดูข้อมูล ดาวน์โหลดจากหรือใช้เว็บไซต์แคนนอน

ไม่ว่าตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดในความประมาทเลินเล่อของแคนนอนแคนนอน และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง โฮสติ้ง จัดส่งเว็บไซต์ จะไม่มีส่วนรับผิดต่อบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือผลที่ตามมาภายหลัง หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งอาจเกิดจากคุณ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงการสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซค์, หรือใช้เว็บไซค์ของแคนนอน และถึงแม้ว่าแคนนอนได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายใดๆก็ตาม ข้อควรจำ : บางอำนาจทางศาลตามกฎหมายอาจจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันที่กำหนดไว้ ดังนั้นข้อยกเว้นนั้นไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อจำกัด หรือข้อขอบเขตที่เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้เงื่อนไขการรับประกัน.แคนนอนยังคงยืนยันว่าไม่มีความรับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น และไม่รับต้องรับผิดกรณีที่ไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือสำหรับเกิดความสูญเสียใดๆ หรือความทุจริตของข้อมูลที่ท่านได้เข้า, ใช้, หรือค้นหา ในบริเวณใดๆของเว็บไซค์ หรือการดาวโหลดอุปกรณ์, ข้อมูล, ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือออดิโอ จากเว็บไซค์แคนนอน ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตาม แคนนอนล้วนไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ ความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสัญญา, ละเมิด, หรืออื่นๆ) เกินจำนวนเงินที่ท่านจ่ายสำหรับการเข้าเว็บไซค์แคนนอน (ถ้ามี)

ราคา

ท่านต้องยอมรับและเข้าใจว่าแคนนอนไม่รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นจริงของราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์ แคนนอนขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาเมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสม ราคาขายปลีกที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ใช่ราคาขายจริงตามร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน เพื่อให้ทราบราคาที่ถูกต้องแน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง ให้แคนนอนและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต (รวมเรียกว่า “คู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหาย”) ให้กับสำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งและไม่จำกัดในค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องมาจากการที่ท่านผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, การรับประกัน, และข้อสัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่แคนนอนในกรณีที่แคนนอนขอความร่วมมือสำหรับการต่อสู้ข้อเรียกร้องของแคนนอน แคนนอนขอสงวนสิทธิ ด้วยค่าใช้จ่ายตนเองในเรื่องแก้ต่างแต่เพียงผู้เดียวและควบคุมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายโดยท่านและท่านต้องไม่ยุติหรือระงับเรื่องพิพาทโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแคนนอน

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของแคนนอนเป็นความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างท่านกับแคนนอนเกี่ยวกับเว็บไซต์แคนนอน หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะไม่ว่าด้วยประการใด ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อกำหนดอื่นๆ

นโยบายควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 • สินค้าหรือเทคโนโลยีใดๆที่ซื้อไปจากแคนนอนจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการผลิต หรือการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรืออาวุธอื่นๆ
 • สินค้าหรือเทคโนโลยีใดๆที่ซื้อไปจากแคนนอนจะต้องไม่ถูกนำไปจำหน่ายต่อ โอนต่อ ส่งออกต่อ หรือจัดส่งต่อ ไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการพัฒนาอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง หรืออาวุธอื่นๆ
 • ทั้งนี้ แคนนอนอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้หากพบว่าท่านมิได้ปฏิบัติตามนโยบายควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงดังกล่าวข้างต้น