บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการชำระเงินโดยระบบ Payment Gateway 

โดยท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้ ช่องทาง ดังนี้

 

1. บัตรเครดิตผ่านระบบ 2C2P

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / Credit Card/ Debit Card

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าให้กับเราด้วยบัตรเครดิต Visa และ MasterCard ของทุกธนาคาร ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของธนาคาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เราสามารถตรวจสอบการชำระค่าสินค้าของท่านได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่านทำการชำระเงินเรียบร้อย 

 

2. โอนเงินผ่านระบบ 123

ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ / ตู้ ATM / Internet Banking / Mobile Banking

หรือ พิมพ์ใบชำระเงินผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร / เคาน์เตอร์บริการ / ตู้ ATM

 

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Canon eStore โทร. 0-2344-9999 ต่อ 3310, 3312 หรือ อีเมล estore@cmt.canon.co.th

ในวันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดให้บริการในหยุดราชการ) เวลา 08:30 – 16:30 น.