[Pre-Order] REMOTE CONTROLLER RC-6

฿850.00

อุปกรณ์เสริมกล้องแคนนอน

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 30-60 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] REMOTE CONTROLLER RC-6
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] REMOTE CONTROLLER RC-6

Wireless Remote Controller RC-6

An infrared remote control successor of the RC-1 and RC-5, RC-6 allows you to immediately release your shutter or delay the shutter for 2 seconds wirelessly from approximately 5m away.

*Accessories subject to availability

  • สำหรับใช้กับกล้อง EOS 7D, EOS 60D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก