[Pre-Order] USB POWER ADAPTER PD-E1

฿6,290.00

USB Power Adapter Used to Charge Battery In-Camera

อะแดปเตอร์ต่อตรงไฟบ้าน ให้การ Live หรือการบันทึกภาพได้ต่อเนื่อง และสามารถใช้เป็นที่ชาร์จแบบเร็ว (Quick charger) โดยการเสียบผ่านช่อง USB Type-C ที่ตัวกล้อง

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] USB POWER ADAPTER PD-E1
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] USB POWER ADAPTER PD-E1

USB POWER ADAPTER PD-E1

ใช้สำหรับกล้องในตระกูล EOS R และ PowerShot G ที่รองรับ USB Type-C

อะแดปเตอร์ต่อตรงไฟบ้าน ให้การ Live หรือการบันทึกภาพได้ต่อเนื่อง และสามารถใช้เป็นที่ชาร์จแบบเร็ว (Quick charger) โดยการเสียบผ่านช่อง USB Type-C ที่ตัวกล้อง

สินค้าใกล้เคียงกัน