[Pre-Order] Canon PM-101 A4 (20 Sheets)

฿401.00

สินค้า Pre-Order
ระยะเวลารอสินค้า 60 - 90 วัน / Delivered Within 60-90 Business Days

 

Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte 20 Sheets 210g/m2-A4

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Canon PM-101 A4 (20 Sheets)
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] Canon PM-101 A4 (20 Sheets)

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้านเกรดพรีเมี่ยม/คุณภาพสูงสุด/สำหรับงานกราฟฟิค/Digital Art,/งานศิลปะภาพจำลองสะท้อนอารมณ์ของภาพออกมาได้เสมือนจริง

Specifications of [Pre-Order] Canon PM-101 A4 (20 Sheets)
ขนาดกระดาษ A4
สินค้าใกล้เคียงกัน