[Pre-order] Cartridge 057

฿4,879.00

หมึกพิมพ์แคนนอน

สำหรับสินค้า Pre-order ระยะเวลารอสินค้า 60 วันทำการ

ใช้สำหรับ LBP226dw/LBP228x/MF445dw/Mf449x

รายละเอียดสินค้า [Pre-order] Cartridge 057
รายละเอียดสินค้า [Pre-order] Cartridge 057

หมึกโทนเนอร์ ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ ยี่ห้อ รุ่น Canon LBP226dw/LBP228x/MF445dw/Mf449x

พิมพ์ได้ 3100 แผ่น โดย ISO/IEC 19752