กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver

This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

ชื่อผู้ประกอบการ :  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

(Owner name) : Canon Marketing (Thailand) Company Limited

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

(Company name) : Canon Marketing (Thailand) Company Limited

เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล

(Thai national Id/Juristic person Id) : 0101540280071

ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : www.canon.co.th

ประเภทธุรกิจ : กล้อง/อุปกรณ์บันทึกภาพ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(Type of business) : Camera/Photography/Electronic Equipment

สถานที่ติดต่อได้ : 98 อาคาร/หมู่บ้าน สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

(Address) : 98 BUILDING Sathorn Square Office Tower FLOOR 22 North Sathorn ROAD,SI LOM, BANG RAK, BANGKOK 10500

โทรศัพท์ (Telephone) : 023449999

โทรสาร (Fax) :  023449961

E-mail : imd@cmt.canon.co.th

วันที่ได้รับ DBD Registered : 27 พฤษภาคม 2554

Registered date : 27 May 2011

วันที่ได้รับ DBD Verified : 26 มิถุนายน 2561

Verified date : 26 June 2018

วันที่หมดอายุ DBD Verified : 26 มิถุนายน 2562

DBD Verified Expire date :  26 June 2019

            

ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562