[Pre-Order] DR-E10 + CA-PS700 Power Adapter Kit

฿3,190.00

สำหรับกล้อง EOS 1300D / EOS 1500D

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 90-120 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] DR-E10 + CA-PS700 Power Adapter Kit
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] DR-E10 + CA-PS700 Power Adapter Kit

DR-E10 เป็น Dummy Battery สำหรับ CA-PS700 Power Adapter Kit ,แหล่งจ่ายไฟ, ทำงานสำหรับกล้อง Canon EOS 1300D / EOS 1500D

ใช้สำหรับต่อไฟตรงกับไฟบ้าน

สินค้าใกล้เคียงกัน