[Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)

฿590.00

ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็กในตระกูล SELPHY CP

สินค้า Pre-Order
ระยะเวลารอสินค้า 30 - 60 วัน / Delivered Within 30-60 Business Days

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)

4R Size Paper + Ink Cartridge (36 sheets)