[By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte 20 Sheets 210g/m2-A3+

฿1,142.00

สินค้า By-Order ระยะเวลารอสินค้า 30 วัน

รายละเอียดสินค้า [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte 20 Sheets 210g/m2-A3+
รายละเอียดสินค้า [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte 20 Sheets 210g/m2-A3+

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้านเกรดพรีเมี่ยม/คุณภาพสูงสุด/สำหรับงานกราฟฟิค/Digital Art,/งานศิลปะภาพจำลองสะท้อนอารมณ์ของภาพออกมาได้เสมือนจริง

Specifications of [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte 20 Sheets 210g/m2-A3+
ขนาดกระดาษ A3+