[By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2

฿907.00

สินค้า By-Order ระยะเวลารอสินค้า 30 วัน

รายละเอียดสินค้า [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2
รายละเอียดสินค้า [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้านเกรดพรีเมี่ยม/คุณภาพสูงสุด/สำหรับงานกราฟฟิค/Digital Art,/งานศิลปะภาพจำลองสะท้อนอารมณ์ของภาพออกมาได้เสมือนจริง

Specifications of [By Order] Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2
ขนาดกระดาษ A3