Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2

฿880.61
รายละเอียดสินค้า Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2
รายละเอียดสินค้า Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2
กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้านเกรดพรีเมี่ยม/คุณภาพสูงสุด/สำหรับงานกราฟฟิค/Digital Art,/งานศิลปะภาพจำลองสะท้อนอารมณ์ของภาพออกมาได้เสมือนจริง
Specifications of Canon PM-101 Photo Paper Pro Premium Matte A3 20 Sheets 210g/m2
ขนาดกระดาษ A3