Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2-4*6

฿164.78
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2-4*6
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2-4*6
กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน
Specifications of Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2-4*6
ขนาดกระดาษ 4*6