Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g /m2-A3+

฿1,044.32
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g /m2-A3+
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g /m2-A3+
กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน
Specifications of Canon PP-201 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g /m2-A3+
ขนาดกระดาษ A3+