Canon PP-201 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2

฿362.73
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2
รายละเอียดสินค้า Canon PP-201 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2
กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน
Specifications of Canon PP-201 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 275g/m2
ขนาดกระดาษ A4