[By-Order] Canon PP-208 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2

฿245.00
  • High quality photo paper
  • Ultra-glossy finish
  • Grammage - 270g/m2

สินค้า By-Order ระยะเวลารอสินค้า 30 วัน

รายละเอียดสินค้า [By-Order] Canon PP-208 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2
รายละเอียดสินค้า [By-Order] Canon PP-208 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2

กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน

Specifications of [By-Order] Canon PP-208 A4 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2
ขนาดกระดาษ A4