Canon PP-208 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2-A4

฿235.40
รายละเอียดสินค้า Canon PP-208 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2-A4
รายละเอียดสินค้า Canon PP-208 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2-A4
กระดาษถ่ายภาพเคลือบเงาพิเศษ/โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น/สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง/เคลือบเงาด้วยสารเคลือบพิเศษ/ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน
Specifications of Canon PP-208 Photo Paper Plus Glossy 20 Sheets 270g/m2-A4
ขนาดกระดาษ A4