[Pre-Order] RP-1080V

฿9,690.00

CP 1200 / CP 1300

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 30-60 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] RP-1080V
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] RP-1080V

กระดาษสำหรับพิมพ์ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1,080 แผ่น พร้อมหมึก