XS-20L

฿429.00

ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก SELPHY SQUARE QX10

รายละเอียดสินค้า XS-20L
รายละเอียดสินค้า XS-20L

สติ๊กเกอร์ขนาดจตุรัสจำนวน 20 แผ่น พร้อมหมึก