Affinity Publisher

฿2,332.60

โปรแกรมสำหรับงานออกแบบหนังสือ สิ่งพิมพ์ นิตยสาร

รายละเอียดสินค้า Affinity Publisher
รายละเอียดสินค้า Affinity Publisher

โปรแกรมใหม่ล่าสุดที่ใช้สำหรับทำงานด้านกราฟฟิครูปแบบการจัดวางเอกสาร เช่น การทำหนังสือ การทำเทมเพลตสไลด์ เป็นต้น