[Pre-Order] RP-1080V

฿10,190.00

สำหรับเครื่องพิมพ์ภาพขนาดเล็ก Selphy CP 1300 , CP1200 

สินค้า Pre-Order
ระยะเวลารอสินค้า 30 - 60 วัน / Delivered Within 30-60 Business Days

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] RP-1080V
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] RP-1080V

กระดาษสำหรับพิมพ์ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1,080 แผ่น พร้อมหมึก